Κυριακή, Νοεμβρίου 29, 2009

Το ίδιο τραγούδι ξανά και ξανά...Όταν πρόκειται για ίσως το ομορφότερο τραγούδι του Gustav Mahler η επανάληψη δεν βλάπτει.


Βαρύτονος: Dietrich Fischer-Dieskau
Ορχήστρα: Φιλαρμονική του Βερολίνου
Διευθυντής Ορχήστρας: Karl Böhm

Δευτέρα, Νοεμβρίου 23, 2009

Ich bin der Welt abhanden gekommenΑπό τις πιο αγαπημένες μου φωνές η Kathleen Ferrier. Εδώ ερμηνεύει Mahler. Το πρόβλημα μιλώντας για τέχνη είναι πως ό,τι και να πεις θα αδικήσει το έργο και είναι μάλλον περιττό. Ας πω τουλάχιστον το αυτονόητο, πως με συγκινεί βαθειά.

Να παραθέσω και τα λόγια του ποιήματος γραμμένο από τον
Friedrich Rückert (1788-1866):

I am lost to the world

I am lost to the world
with which I used to waste so much time,
It has heard nothing from me for so long
that it may very well believe that I am dead!

It is of no consequence to me
Whether it thinks me dead;
I cannot deny it,
for I really am dead to the world.

I am dead to the world's tumult,
And I rest in a quiet realm!
I live alone in my heaven,
In my love and in my song!

Ich bin der Welt abhanden gekommen

Ich bin der Welt abhanden gekommen,
Mit der ich sonst viele Zeit verdorben,
Sie hat so lange nichts von mir vernommen,
Sie mag wohl glauben, ich sei gestorben!

Es ist mir auch gar nichts daran gelegen,
Ob sie mich für gestorben hält,
Ich kann auch gar nichts sagen dagegen,
Denn wirklich bin ich gestorben der Welt.

Ich bin gestorben dem Weltgetümmel,
Und ruh' in einem stillen Gebiet!
Ich leb' allein in meinem Himmel,
In meinem Lieben, in meinem Lied!


Τετάρτη, Νοεμβρίου 18, 2009

Κυριακή, Νοεμβρίου 01, 2009

Andrei Tarkovsky - H Θυσία

An Die MusikΤέχνη. Μόνιμη παρηγορία.

Erstarrung


Winterreise

Winter Journey
Erstarrung

Ich such' im Schnee vergebens
Nach ihrer Tritte Spur,
Wo sie an meinem Arme
Durchstrich die grüne Flur.

Ich will den Boden küssen,
Durchdringen Eis und Schnee
Mit meinen heißen Tränen,
Bis ich die Erde seh'.

Wo find' ich eine Blüte,
Wo find' ich grünes Gras ?
Die Blumen sind erstorben,
Der Rasen sieht so blaß.

Soll denn kein Angedenken
Ich nehmen mit von hier ?
Wenn meine Schmerzen schweigen,
Wer sagt mir dann von ihr ?

Mein Herz ist wie erstorben,
Kalt starrt ihr Bild darin;
Schmilzt je das Herz mir wieder,
Fließt auch ihr Bild dahin !

Numbness

I search the snow in vain
For the trace of her steps.
Where she, arm in arm with me,
Crossed the green meadow.

I want to kiss the ground,
Penetrate ice and snow
With my hot tears,
Until I see the soil.

Where will I find a blossom,
Where will I find green grass ?
The flowers are all dead,
The turf is so pale.

Shall then no momento
Accompany me from here ?
When my pains cease,
Who will tell me of her then ?

My heart is as if dead,
Her image frozen cold within;
If my heart ever thaws again,
Her image will also melt away !