Κυριακή, Ιουλίου 22, 2012

Κοσκίνισμα

H μάχη ενάντια στο ασήμαντο και το φθηνό χρειάζεται να είναι συνεχής. Τι είναι ασήμαντο και τι φθηνό καλούμαστε να το αποφασίζουμε ο καθένας για τον εαυτό του. Όταν ρωτήσουμε προς τα μέσα, η απάντηση είναι πάντα εκεί. Έστω και αν δεν μας αρέσει.

Πίνακας: André Derain