Σάββατο, Νοεμβρίου 22, 2008

Στη φάση αυτή


Είναι ο καιρός όπου τα περιττά δείχνουν το πρόσωπο τους.
Είναι ο καιρός του ξελαφρώματος από πράγματα που γεμίζουν το χώρο και κλέβουν το χρόνο.
Είναι ο καιρός απαλλαγής από άχρηστες συνήθειες χρόνων και χρόνων.
Είναι ο καιρός της συγκέντρωσης στα λίγα και τα σημαντικά.
Είναι ο καιρός για δημιουργία.